Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej https://kancelaria-apf.pl i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) jest Aleksandra Przybylska-Fąfara, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara, adres: ul. Idzikowskiego 34/11, 54-129 Wrocław (dalej też jako „Administrator”).

Kontakt:
· telefoniczny: 601 351 114
· listowny: na powyżej wskazany adres
· za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.fafara@kancelaria-apf.pl

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochron danych osobowych, a w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do każdej z osób odwiedzającej oraz korzystającej z Serwisu (dalej: Użytkownik).
Kancelaria stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na niniejszą Politykę Prywatności.
2. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych, czas przetwarzania.
Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwis bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności Serwisu lub zawarcia umowy lub otrzymania odpowiedzi na pytanie (szczegółowe informacje w punktach A, B i C poniżej).

Administrator nie przetwarza danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

A. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych:
B. Nawiązanie z kontaktu z Administratorem (np. w celu zadania pytania lub zawarcia umowy):
C. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub usługami Administratora:

3. Przekazywanie danych osobowych i ich odbiorcy
Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, powierzając im do przetwarzania dane Użytkowników – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.

Poniżej znajduje się lista odbiorców danych:

* Właściwy poziom ochrony danych Użytkowników przetwarzanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 czerwca 2021 roku, na mocy rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie.
4. Prawa Użytkowników Serwisu
A. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:
 • celu przetwarzania,
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

B. Użytkownikowi przysługuje także prawo do:
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy są nieprawidłowe,
 • do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Wykorzystywane narzędzia analityczne oraz reklamy

A. Google Analytics
Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google Ireland Limited oraz Google LLC (dalej: Google). Google Analytics zbiera własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami Użytkownika w Serwisie, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z Serwisem. Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mogą obejmować przykładowo: przybliżoną geolokalizację, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urządzeniu, systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, dostawcy Internetu, typie połączenia internetowego, a także o zachowaniu Użytkownika w Serwisie.
Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod adresem:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

B. Google Ads
Serwis korzysta z narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kanały, które są własnością firmy Google. Google Ads zbiera przykładowo następujące rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane śledzenia aktywności Użytkownika w innych serwisach. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod linkiem:
https://policies.google.com/privacy.

Użytkownik może samodzielnie zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany pod linkiem:
https://support.google.com/google-ads/answer/32050.
6. Informacje o plikach cookie
Cookie to plik tekstowy, który jest zapisywany przez serwer strony internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Odzyskanie lub odczytanie zawartość takiego pliku cookie jest możliwe wyłącznie z poziomu danego serwera strony internetowej. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej Użytkownika i zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazwę strony.

Pliki cookie mogą stanowić także dane osobowe, do których zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej Polityki prywatności (w tym w szczególności pkt 2A).

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookie trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików:
- na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne) lub
- do momentu wygaśnięcia ważności (maksymalnie 18 miesięcy) lub usunięcia przez Użytkownika plików cookies (pliki trwałe), w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 7.09.2023 r.
Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.