FAQ

czyli najczęściej zadawane pytania

Lista często zadawanych pytań

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania.

Zapraszam również do kontaktu i rozmowy w przypadku innych pytań.
ZASADY OBSŁUGI KLIENTA
Kliknij żeby rozwinąć
Jakie usługi oferuje kancelaria prawna dla przedsiębiorców?
Kancelaria prawna specjalizuje się w obsłudze prawnej dla przedsiębiorców, oferując szeroki zakres usług, w tym doradztwo prawne, tworzenie umów, reprezentację sądową i wiele innych.

Jak mogę skontaktować się z kancelarią prawną?
Można skontaktować się z kancelarią prawna poprzez e-mail lub telefonicznie. Wszystkie dane kontaktowe znajdują sie na stronie internetowej w zakładce kontakt - Kancelaria Prawna Wrocław.

Czy kancelaria prawna obsługuje tylko duże przedsiębiorstwa?
Nie, kancelaria prawna obsługuje przedsiębiorców o różnej skali działalności, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne. Kancelaria jest dostępna dla wszystkich klientów.

Jakie są koszty usług prawnych?
Koszty usług prawnych zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj usługi, skala i czasochłonność sprawy. Kancelaria oferuje uczciwe i konkurencyjne ceny. W celu uzyskania dokładniejszej informacji proszę o kontakt.

Czy mogę prosić o poradę prawną online?
Tak, kancelaria udziela konsultacji i porad prawnych online, zapewniając wygodne i efektywne rozwiązania jakie daje porada prawna online. Można skontaktować się z kancelarią w celu umówienia się na spotkanie i uzyskanie porady prawnej online.

Jakie są korzyści z zatrudnienia kancelarii prawnej dla mojego przedsiębiorstwa?
Zatrudnienie kancelarii prawnej przynosi wiele korzyści, takich jak profesjonalne doradztwo, ochrona przed ryzykiem prawno-finansowym czy ryzykiem reputacyjnym, skuteczne reprezentowanie w sprawach sądowych i wiele innych. Pomagam chronić interesy Państwa przedsiębiorstwa.

Czy mogę liczyć na poufność i dyskrecję w kancelarii prawnej?
Tak, poufność i dyskrecja są dla mnie najwyższym priorytetem. Jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej i zapewniam pełną poufność wszystkich informacji przekazanych przez klientów.
OGÓLNE
Kliknij żeby rozwinąć
Jak długo trwa proces sądowy?
Czas rozwiązania sporu sądowego zależy od wielu czynników, takich jak złożoność sprawy, obciążenie sądów itp. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Trudno podać precyzyjny czas, ale kancelaria dokłada wszelkich starań, aby sprawnie i efektywnie prowadzić każdą sprawę.

Jakie są konsekwencje prawne nieprzestrzegania umów?
Nieprzestrzeganie umów może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych, takich jak kary umowne, odszkodowania lub rozwiązanie umowy. Każda sytuacja jest unikalna, więc najlepiej skonsultować się z kancelarią celem omówienia sprawy.

Jakie są podstawowe obowiązki przedsiębiorcy z punktu widzenia prawa?
Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy obejmują prowadzenie działalności zgodnie z prawem, opłacanie podatków i składek, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzeganie prawa pracy i wiele innych uzależnionych od branży, w której dany przedsiębiorca działa. Kancelaria prawna wspiera klientów sprawnym poruszaniu się w gąszczu przepisów, w ich zrozumieniu i dostosowaniu się do nich.

Jakie są terminy przedawnienia w różnych rodzajach spraw?
Terminy przedawnienia różnią się w zależności od rodzaju sprawy. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Dla wielu rodzajów umów prawo przewiduje jednak inne terminy przedawnienia roszczeń. Warto skonsultować się z kancelarią, aby uzyskać informacje na temat konkretnego rodzaju sprawy, z którą się Państwo zmagają.

Jakie są obowiązki prawne związane z prowadzeniem sklepu internetowego?
Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z różnymi obowiązkami prawnymi, takimi jak przestrzeganie prawa konsumenckiego, ochrona danych osobowych klientów, informowanie o cenie i dostępności produktów itp. Kancelaria wspiera klientów w sprawnym poruszaniu się w gąszczu tych przepisów.

Jakie są procedury dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez innych przedsiębiorców?
Procedury dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez innych przedsiębiorców zależą od konkretnej sytuacji, rodzaju naruszenia. Kancelaria prawna pomoże w zidentyfikowaniu zasad odpowiedzialności i dochodzeniu wynikających z nich roszczeń.
USŁUGI
Kliknij żeby rozwinąć
Czy kancelaria prawna oferuje pomoc w zakresie prawa pracy?
Tak, kancelaria prawna oferuje pomoc w zakresie prawa pracy. Kancelaria świadczy usługi doradztwa w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy oraz innych wewnętrznych procedur i polityk, zwolnień i innych kwestii związanych z prawem pracy.

Czy kancelaria prawna oferuje usługi w zakresie windykacji długów?
Tak, kancelaria prawna oferuje usługi w zakresie windykacji długów. Pomagam w odzyskiwaniu należności od dłużników, zarówno poprzez polubowne rozwiązania, jak i postępowania sądowe.

Czy kancelaria prawna może pomóc w przypadku sporów z klientami lub kontrahentami?
Tak, kancelaria prawna może pomóc w przypadku sporów z klientami lub kontrahentami. Reprezentuję klientów w negocjacjach, mediacjach oraz sprawach sądowych w celu osiągnięcia korzystnego rozwiązania sporu.

Czy kancelaria prawna oferuje usługi doradztwa w zakresie prawa nieruchomości?
Tak, kancelaria prawna oferuje usługi doradztwa w zakresie prawa nieruchomości. Doradzam w zakresie prawnych aspektów kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości oraz reprezentuję klientów w sporach dotyczących nieruchomości.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną w przypadku sporu z pracownikiem?
Tak, kancelaria prawna może udzielić pomocy prawnej w przypadku sporu z pracownikiem. Zapewniam profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną w sprawach związanych z prawem pracy.

Czy kancelaria prawna pomaga w zakładaniu fundacji lub stowarzyszeń?
Tak, kancelaria prawna pomaga w zakładaniu fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji non-profit. Doradzam w procesie rejestracji i przygotowuję odpowiednie dokumenty.

Czy mogę liczyć na porady prawne dotyczące umów handlowych?
Tak, kancelaria prawna oferuje porady prawne dotyczące umów handlowych. Pomagam w tworzeniu, negocjacjach i interpretacji umów, aby chronić Państwa interesy biznesowe.

Czy kancelaria prawna specjalizuje się w określonym obszarze prawa?
Tak, kancelaria prawna posiada specjalizacje w różnych obszarach prawa, takich jak prawo handlowe, prawo pracy, prawo własności intelektualnej itp. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce usługi. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla Państwa przedsiębiorstwa.

Czy kancelaria prawna oferuje usługi z zakresu prawa konkurencji?
Tak, kancelaria prawna oferuje usługi z zakresu prawa konkurencji. Pomagam w sprawach związanych z ochroną konkurencji, zakazem praktyk monopolistycznych i innymi kwestiami związanymi z prawem konkurencji.

Czy kancelaria prawna pomaga w sporządzaniu umów międzynarodowych?
Tak, kancelaria prawna pomaga w sporządzaniu umów międzynarodowych. Zapewniam doradztwo dotyczące prawnych aspektów transakcji międzynarodowych oraz pomagam w negocjacjach i sporządzaniu odpowiednich umów.

Czy kancelaria prawna zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego?
Tak, kancelaria prawna zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy w sprawach związanych z umowami, odpowiedzialnością deliktową lub kontraktową, zobowiązaniami cywilnoprawnymi i innymi kwestiami prawnymi.

Czy kancelaria prawna pomaga w sporządzaniu umów najmu i dzierżawy?
Tak, kancelaria prawna pomaga w sporządzaniu umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Doradzam w negocjacjach warunków umowy oraz przygotowuję dokumenty prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy kancelaria prawna zajmuje się sprawami związanymi z prawem spółek?
Tak, kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach związanych z prawem spółek. Doradzam w zakresie utworzenia, funkcjonowania, restrukturyzacji, likwidacji spółek.

Czy kancelaria prawna pomaga w przeprowadzaniu due diligence przed transakcjami biznesowymi?
Tak, kancelaria prawna pomaga w przeprowadzaniu due diligence przed transakcjami biznesowymi. W trakcie takiego badania analizowana jest dokumentacja prawno-finansowa w celu zidentyfikowania ryzyka i zobowiązań związanych z transakcją.

Czy kancelaria prawna specjalizuje się w sporach dotyczących prawa pracy?
Tak, kancelaria prawna specjalizuje się w sporach dotyczących prawa pracy. Reprezentuję zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach związanych z zatrudnieniem, umowami o pracę, mobbingiem itp.

Czy kancelaria prawna oferuje usługi z zakresu prawa konsumenckiego?
Tak, kancelaria prawna oferuje usługi z zakresu prawa konsumenckiego. Doradzam klientom w kwestiach dotyczących ochrony praw konsumentów, sporządzam umowy i reprezentuję klientów w sporach konsumenckich.

Czy kancelaria prawna pomaga w sporządzaniu umów franczyzowych?
Tak, kancelaria prawna pomaga w sporządzaniu umów franczyzowych. Umowy franczyzowe przed podpisaniem warto przekazać dobremu prawnikowi, który ma doświadczenie w ich weryfikacji. Doradzam zarówno franczyzodawcom, jak i franczyzobiorcom w zakresie prawnych aspektów franczyzy i przygotowuję umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SPÓŁKI, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA
Kliknij żeby rozwinąć
Czy mogę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) samodzielnie? Teoretycznie możesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie, ale warto skorzystać z usług kancelarii prawnej, aby upewnić się, że wszystkie formalności zostały wykonane poprawnie i zgodnie z prawem, a sama umowa spółki odpowiada oczekiwaniom wspólników.

Jakie są korzyści z utworzenia spółki akcyjnej (S.A.)?
Utworzenie spółki akcyjnej może przynieść wiele korzyści, takich jak zdolność do pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji, większa wiarygodność wobec inwestorów i większe możliwości rozwoju i ekspansji.

Czy śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki jawnej?
Co do zasady śmierć wspólnika spółki jawnej powoduje jej rozwiązanie. Możliwe jest jednak wprowadzenie do umowy spółki postanowień modyfikujących tę zasadę i zezwalających na wejście spadkobiercy w miejsce zmarłego. Na żądanie spadkobiercy możliwe jest także przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną z przyznaniem spadkobiercom statusu komandytariuszy lub akcjonariuszy.

Kto może założyć fundację?
Fundacja może być założona przez osobę fizyczną (nie musi to być obywatel Polski) lub osobę prawną (także mającą siedzibę za granicą). Do założenia fundacji potrzebne jest oświadczenie woli fundatora zawarte w akcie notarialnym. Wyjątkiem jest ustanowienie fundacji w testamencie – wówczas akt notarialny nie jest wymagany. fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, a także ustalić statut fundacji, określający szczegółowo zasady i cele funkcjonowania fundacji.

Czy preferencyjne opodatkowanie ma zastosowanie do fundacji rodzinnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności?
Preferencyjne stawki opodatkowania przewidziane dla fundacji rodzinnych dotyczą wyłącznie przychodów uzyskiwanych z tych dziedzin działalności, które zostały wskazane w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej. W zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy, zastosowanie będzie miała stawka sankcyjna podatku wynosząca 25% podstawy opodatkowania

DANE OSOBOWE, RODO

Kliknij żeby rozwinąć
Jakie są podstawowe zasady ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców?
Podstawowe zasady ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców obejmują przetwarzanie danych zgodnie z prawem, informowanie osób o przetwarzaniu ich danych, zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych. Kancelaria doradza klientom jak spełnić te wymagania.

Jakie są konsekwencje prawne nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)?
Nieprzestrzeganie przepisów RODO może prowadzić do kar finansowych w wysokości do 20 mln euro lub 4% światowego obrotu rocznego, możliwości dochodzenia roszczeń przez osoby, których dane zostały naruszone, może także rodzić ryzyko reputacyjne. Ważne jest przestrzeganie przepisów w celu ochrony danych osobowych klientów.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kliknij żeby rozwinąć
Jak długo trwa proces rejestracji znaku towarowego?
Czas rejestracji znaku towarowego może się różnić, ale zwykle trwa to od kilku miesięcy do roku. Warto skontaktować się, aby uzyskać wsparcie w procesie rejestracji znaku towarowego.

Jakie są korzyści z uregulowania kwestii praw autorskich w umowie?
Uregulowanie kwestii praw autorskich w umowie jest bardzo istotne, daje pewność co do zakresu, w jakim z praw tych można korzystać i zabezpiecza przed potencjalnymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich.

Jakie są korzyści z rejestracji znaku towarowego dla mojej firmy?
Rejestracja znaku towarowego daje firmie wyłączne prawo do korzystania z oznaczenia handlowego, chroniąc produkty lub usługi firmy przed nieuprawnionym użyciem przez innych oraz budując wartość marki.

Jakie są konsekwencje prawne nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej?
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej może prowadzić do utraty praw do znaków towarowych, konfiskaty produktów, kar finansowych, odszkodowań, a także szkód reputacyjnych dla firmy.

Czy w przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy B2B na zleceniodawcę (lub zamawiającego) przechodzą z mocy prawa majątkowe prawa autorskie do utworów stworzonych przez zleceniobiorcę (lub wykonawcę)?
Nie, w przypadku tego rodzaju umów kwestie przejścia majątkowych praw autorskich do utworów (np. programów komputerowych, folderów reklamowych, grafik itp.) należy uregulować w umowie. Kancelaria może pomóc w przygotowaniu stosownych umów zabezpieczających Państwa interesy.

Jakie sankcje grożą za naruszenie cudzych praw autorskich?
Jeżeli naruszone zostały czyjeś majątkowe prawa autorskie, to osoba ta może żądać od naruszyciela zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody czy wydania uzyskanych korzyści. Jeżeli naruszono osobiste prawa autorskie, to pokrzywdzony może żądać zaniechania działania stanowiącego naruszenie, dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia np. poprzez publiczne oświadczenie. Sąd może przyznać twórcy także odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia lub zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Za pewne naruszenia grozi także odpowiedzialność karna (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3).

PRAWO PRACY
Kliknij żeby rozwinąć
Jakie są konsekwencje prawne nieprzestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy?
Nieprzestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy może prowadzić do wypadków, odpowiedzialności odszkodowawczej, kar administracyjnych i nawet postępowania karnego. Ważne jest przestrzeganie przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Jakie są obowiązki prawne związane z zatrudnianiem pracowników?
Obowiązki prawne związane z zatrudnianiem pracowników obejmują m.in. przestrzeganie przepisów dotyczących prawa pracy, przekazywania pracownikom odpowiednich informacji, dokumentów, szkolenia pracowników, zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi, płacenia odpowiednich składek i podatków, utrzymanie bezpiecznych warunków pracy itp.

Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik za szkodę wyrządzoną pracodawcy?
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w wysokości rzeczywistej straty, którą poniósł pracodawca, jednakże z pewnym zastrzeżeniem. Odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Limit ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę – w takie sytuacji musi on pokryć szkodę pracodawcy w całości.

Jakie kryteria pracodawca powinien brać pod uwagę przy decyzji o likwidacji stanowiska pracy?
Jeżeli pracodawca podejmuje decyzję o likwidacji stanowiska pracy w swojej firmie, to w pierwszej kolejności powinien zweryfikować czy takich stanowisk, jak likwidowane jest więcej niż jedno. Jeżeli tak jest, to pracodawca stoi przed kolejną decyzją – które stanowisko zlikwidować i którego pracownika z tego powodu zwolnić. Przy tym wyborze powinien stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria, takie jak staż pracy, kwalifikacje zawodowe, ale także sytuacja osobista pracownika. O tym jak prawidłowo przeprowadzić proces likwidacji stanowiska pracy można przeczytać tutaj.

KONKURENCJA I KONSUMENCI

Kliknij żeby rozwinąć
Jakie są przepisy dotyczące prawa konkurencji w Polsce?
Przepisy dotyczące prawa konkurencji w Polsce są regulowane m.in. przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów czy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa konkurencji.

Jakie są konsekwencje prawne nieprzestrzegania prawa konkurencji?
Nieprzestrzeganie prawa konkurencji może prowadzić do sankcji, takich jak kary finansowe, zakazy działalności, konfiskata zysków, a nawet odpowiedzialność karna dla osób odpowiedzialnych za naruszenia.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony konsumentów?
Przepisy dotyczące konsumentów uregulowane są w wielu aktach prawnych, m.in. ustawie o prawach konsumenta czy ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Regulują one prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Zapewniam doradztwo prawne w zakresie przepisów dotyczących ochrony konsumentów i pomagam w sporach konsumenckich.
Pliki cookies
Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
Pliki cookies

Ustawienia plików cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne pliki cookies
Disabled
Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
Reklamowe pliki cookies
Disabled
Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.