Aktualności

Wdrożenie ESG - jakie niesie korzyści dla przedsiębiorstwa?

ESG i wdrożenie dyrektywy CSRD
ESG, czyli Environmental, Social and Governance, to podejście biznesowe, które uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania w działalności przedsiębiorstw. Unia Europejska wydała szereg aktów prawnych regulujących te kwestie, w tym kluczową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która weszła w życie 5.01.2023 r.

Wdrożenie ESG i dyrektywy CSRD i może przynieść wiele korzyści dla firm, niezależnie od ich wielkości i branży:

➡ zwiększenie wartości przedsiębiorstwa - klienci, inwestorzy i społeczeństwo coraz bardziej doceniają firmy, które dbają o środowisko naturalne 🌍, angażują się społecznie i które są zarządzane w sposób transparentny i odpowiedzialny. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają ESG do swojej strategii, stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, a ich wartość rynkowa może wzrosnąć 💰 .

➡ zwiększenie zaufania i lojalności klientów - klienci coraz bardziej zwracają uwagę na działania firm w obszarze ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w te obszary, budują silniejsze relacje z klientami i zyskują ich zaufanie 👍 . Lojalni klienci są bardziej skłonni do polecania firmy innym oraz do długotrwałej współpracy.

➡ poprawa wizerunku firmy - przedsiębiorstwa, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska czy społeczeństwa, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne, godne zaufania i etyczne 🏆.

➡ zwiększenie konkurencyjności - firmy, które już są ESG-friendly, poszukują na rynku kontrahentów, którzy w podobny, odpowiedzialny sposób podchodzą do prowadzenia biznesu. Na mocy dyrektywy CSRD wiele przedsiębiorstw jest już zobowiązanych, lub w najbliższej przyszłości będzie zobowiązanych, do sporządzania sprawozdań ESG, opisujących nie tylko własne działania w obszarze ESG, ale także działania podejmowane w ramach tzw. łańcucha wartości obejmującego m.in. kontrahentów, dostawców czy usługodawców danej firmy. Dla firm wdrażających i już stosujących zasady ESG, prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanie się zatem jednym z kluczowych elementów przy wyborze kontrahentów do dalszej współpracy 🤝 .

Adaptacja dyrektywy CSRD w przedsiębiorstwie to z całą pewnością wyzwanie. Unijne dokumenty regulujące standardy sprawozdawczości w zakresie ESG są bardzo obszerne. Przy ich wdrażaniu warto wesprzeć się profesjonalnym doradcą ESG.
Im szybciej przedsiębiorcy zrozumieją, że wprowadzenie strategii ESG i zasad ESG do codziennej działalności nie jest zbędnym wydatkiem połączonym z nadmierną biurokracją, a raczej opłacalną inwestycją, tym szybciej zyskają przewagę konkurencyjną na rynku oraz nowych i lojalnych klientów. Pomoże to także podnieść atrakcyjność firmy w oczach potencjalnych inwestorów, a być może także pozyskać środki na dalszy rozwój 📈 .

Zapraszam również do prowadzonego przeze mnie serwisu informacyjnego w zakresie ESG:
www.kancelaria-esg.pl.
ESG