Doradztwo ESG

Prawne wsparcie biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Kancelaria prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara
Doradca ESg

Doradztwo ESG

Prawne doradztwo ESG i wsparcie biznesu w transformacji
i wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara. Radca prawny - doradca ESG.

Wprowadzenie dyrektywy CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive, stwarza nowe wyzwania dla przedsiębiorstw związane z raportowaniem ESG. Dyrektywa ta wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju, w tym o wpływie na środowisko, społeczności lokalne i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do dostarczenia szczegółowych informacji na temat swoich działań i planów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zapraszam do współpracy oraz zapoznania się z serwisem informacyjnym ESG, który prowadzę:

https://kancelaria-esg.pl

Jak mogę pomóc?

Doradztwo ESG

Doradztwo w zakresie ESG

Obsługa prawna, doradztwo w zakresie czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego i compliance. Wsparcie przedsiębiorstw w implementacji standardów zrównoważonego rozwoju.
Audyt ESG - identyfikacja luk

Weryfikacja stanu aktualnego polityk i regulacji - audyt

Przegląd wewnętrznej dokumentacji prawnej ESG.
Analiza stanu rzeczywistego, analiza luk, rekomendacje i wsparcie w procesie wdrożenia wymogów dyrektywy CSRD i standardów ESRS.
Standardy ESRS - wsparcie przy wdrożeniu

Wsparcie we wdrożeniu standardów ESRS

Wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu nowych standardów ESRS.
Greenwashing - przeciwdziałanie

Greenwashing - przeciwdziałanie

Wsparcie prawne w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu ryzyk greenwashingu

Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.
(dzwonię tylko na numery telefoniczne z Polski)
ESG - co to znaczy?

ESG to skrót od angielskich słów: Environment, Social, Governance. Jest to cały zakres zagadnień dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Prawodawstwo Unii Europejskiej w ostatnich latach jest bardzo mocno zorientowane na kwestie klimatu. Widząc rosnącą rolę tych zagdnień i kompleksowość tematu podjęłam się specjalizacji w tematyce szerokorozumianego prawa ESG.

Pomagam przedsiębiorcom i pracownikom zrozumieć wpływ wymogów ESG, nowej dyrektywy unijnej CSRD oraz standardów raportowania (ESRS) na ich biznes.
Strategia Unii Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu i podejmowane działania klimatyczne znajdują odzwierciedlenie w szeregu przepisów, wymogów czy standardów raportowania w obszarach związanych z:
 • ochroną środowiska naturalnego (E),
 • odpowiedzialnością społeczną (S) i
 • ładem korporacyjnym (G).
ESG to kluczowe aspekty, które każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju powinna uwzględniać w swojej działalności i zasady, których powinna przestrzegać, aby utrzymać lub zdobyć silną pozycje na rynku.

Dyrektywa CSRD, która ma zastąpić i rozszerzyć istniejące wymogi dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive - Dyrektywa w sprawie raportowania niefinansowego), wprowadza bardziej rygorystyczne zasady dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności informacji ESG, co jest kluczowe dla inwestorów i interesariuszy w podejmowaniu świadomych decyzji.

Jakie są korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju (ESG)?

ESG - nie tylko dla największych przedsiębiorstw
 • Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa

  Klienci, inwestorzy i społeczeństwo coraz bardziej doceniają firmy, które dbają o środowisko naturalne, angażują się społecznie i prowadzą transparentne i odpowiedzialne zarządzanie. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają ESG do swojej strategii, stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, a ich wartość rynkowa może wzrosnąć.
 • Zwiększenie zaufania i lojalności klientów

  Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na działania firm w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i transparentności. Przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w te obszary, budują silniejsze relacje z klientami i zyskują ich zaufanie. Lojalni klienci są bardziej skłonni do polecania firmy innym oraz do długotrwałej współpracy.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku

  Przedsiębiorstwa, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, społeczeństwa i dobrego zarządzania, są postrzegane jako odpowiedzialne i troszczące środowisko, społeczność i prowadzą etyczną działalność. Przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrożą ESG, mogą zyskać większe zaufanie klientów oraz przyciągnąć inwestorów, co przekłada się na wzrost sprzedaży i rozwoju biznesu.
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

  Analiza czynników ESG może pomóc przedsiębiorstwom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla ich działalności, takich jak zmiany klimatyczne, problemy społeczne czy niewłaściwe zarządzanie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze i minimalizować ryzyko.

Greenwashing: jak można temu przeciwdziałać?

W ostatnich latach coraz większa liczba przedsiębiorstw zaczęła aktywnie promować swoje działania na rzecz ochrony środowiska, zwracając uwagę konsumentów na zrównoważoną produkcję i społeczną odpowiedzialność.
Niestety, niektóre z tych działań są jedynie powierzchownym zabiegiem mającym na celu zmylenie klientów. To zjawisko znane jest jako "greenwashing" - proces, w którym firma fałszywie prezentuje się jako ekologicznie odpowiedzialna.

Jak temu przeciwdziałać?
 • Analiza przepisów prawnych

  Prawnik specjalizujący się w zakresie prawa handlowego i reklamowego pomoże dokładnie przeanalizować przepisy prawne dotyczące reklamy, ochrony konsumenta czy wymogów dyrektyw i przepisów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Taka współpraca pozwala na świadome projektowanie kampanii reklamowych oraz unikanie sformułowań mogących prowadzić do oskarżeń o greenwashing.
 • Wspieranie w tworzeniu i ocenie treści reklamowych, opisów produktów

  Niezwykle istotne jest właściwe dobranie treści reklamowych oraz dostosowanie opisów produktów lub ich składników upewniając się, że są one zgodne z prawem oraz nie wprowadzają w błąd konsumentów. Jako doradca ESG pomogę w ocenie, czy używane sformułowania są rzetelne i zgodne z przepisami prawa oraz rzeczywistymi praktykami przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo w kwestiach certyfikacji i akredytacji

  Wsparcie prawne w zrozumieniu i uzyskaniu wymaganych certyfikatów środowiskowych od niezależnych organizacji. Wsparcie w uzyskaniu zrozumienia obowiązków spółki wynikających z certyfikatów czy akredytacji (np. obowiązków raportowych) oraz w wypracowaniu procedur zapewniających zgodność działalności spółki z prawem w tym zakresie.
 • Polityka anty-greenwashingowa, doradztwo w kwestiach zrównoważonego rozwoju

  Jako doradca ESG oferuję wsparcie w przygotowaniu wewnętrznych procedur zapobiegających zjawisku greenwashingu (polityka anty-greenwashingowa).
  Udzielam rad w zakresie działań przedsiębiorstwa związanych z odpowiedzialnością społeczną, wspierając w opracowywaniu i wdrażaniu polityk zrównoważonego rozwoju zgodnych z obowiązującym prawem.
 • Reprezentacja prawna w procesach lub w sporach

  W przypadku sporów prawnych związanych z greenwashingiem oferuję wsparcie prawne, reprezentacją przedsiębiorstwa przed sądem, w procesach negocjacyjnych lub mediacji.

Aktualności z zakresu ESG

  Zobacz również:
  Obsługa prawna firm | Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik dla przedsiębiorcy | Obsługa prawna spółek Wrocław
  Obsługa prawna firm we Wrocławiu - ponad 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Kompleksowe doradztwo prawne. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik dla przedsiębiorcy.
  Prawnik prawo pracy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Porady prawne | Kancelaria Prawa Pracy |Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo i porady prawne doświadczonego radcy prawnego - specjalizacja prawo pracy. Reprezentacja sądowa. Wspieram pracodawców i pracowników.
  Prawo własności intelektualnej | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej, w szczególności w ramach prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
  Prawo autorskie i prawa pokrewne| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Prawo własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa własności przemysłowej (w tym ochrona patentów, znaków towarowych) i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Prawnik e-commerce, IT - kompleksowe wsparcie prawne w branży IT| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy wsparcie prawne dla branży e-commerce i branży IT. Skomplikowane sprawy tłumaczę prostym i zrozumiałym językiem.
  Prawo gospodarcze | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Świadczę także obsługę prawną firm w zakresie prawa gospodarczego. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Prawo cywilne i gospodarcze | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla osób fizycznych i firm - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Prawo konkurencji i konsumentów | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa konkurencji i konsumentów dla firm i osób fizycznych - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Audyt prawny (Legal due diligence)| Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Audyt prawny (legal due dilligence) - kompleksowa i skrojona na miarę analiza prawna spółki. Usługa skierowana do akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów.
  Porady Prawne online | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik online | Porady Prawnicze online
  Porady Prawne online – porady doświadczonego radcy prawnego. Szeroki zakres specjalizacji. 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Pliki cookies
  Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

  Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
  Pliki cookies

  Ustawienia plików cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
  Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
  Niezbędne
  Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
  Analityczne pliki cookies
  Disabled
  Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  Reklamowe pliki cookies
  Disabled
  Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.