Kancelaria prawa gospodarczego

Ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla biznesu
w zakresie prawa gospodarczego.

Kancelaria prawa gospodarczego Wrocław

Kancelaria Prawna Wrocław
Radca prawny - specjalista z zakresu prawa gospodarczego z Wrocławia
Jako radca prawny prowadzę kancelarię prawa gospodarczego i oferuję wsparcie i doradztwo w zakresie tej dziedziny prawa. Dokładam wszelkich starań, aby moje usługi były odpowiedzią na potrzeby spółek i firm prowadzących działalność gospodarczą.

Oferuję pomoc prawną z zakresu prawa spółek handlowych i doradztwo w zakresie tworzenia lub likwidacji spółek, bądź przekształceń spółek w ramach rozwoju działalności gospodarczej. Ofertę wsparcia kieruję zarówno do przedsiębiorstw lub osób rozpoczynających działalność (faza startup), wspieram w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej jak również podmiotom funkcjonującym na rynku i planującym dalszy rozwój (akwizycje, połączenia, przejęcia).


Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kancelaria prawa gospodarczego
Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.
(dzwonię tylko na numery telefoniczne z Polski)
Prawo gospodarcze | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego

Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
Kancelaria Prawna Wrocław

Pomoc prawna w zakresie:

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie projektu umowy/statutu spółki
 • wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej/spółki, w tym przygotowanie dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych w tym procesie oraz reprezentacja w KRS
 • przekształcenia własnościowe
 • regulaminy pracy zarządu/rady nadzorczej
 • przygotowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów korporacyjnych
 • analiza i przygotowanie Non-disclosure agreement (NDA)
 • analiza prawna umów
Kancelaria Prawna Wrocław
online
Świadczę również porady prawne online

Prawo gospodarcze - wyzwania

Prawo gospodarcze to obszar o złożonych regulacjach i przepisach, który ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorców i firm. Specjalizuję się w prawie gospodarczym i zajmuję się m.in. doradztwem w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, tworzeniem umów, obsługą procesów rejestracyjnych, a także pomagam w rozwoju biznesu, w tym wspieram startupy i procesy akwizycyjne.

Jak mogę pomóc?

Wybór formy prowadzenia działalności

Wszestronne doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy prowadzenia biznesu z perspektywy ryzyk i korzyści biznesowych, prawnych i podatkowych.

Rejestracja spółki, działalności gospodarczej

Po wybraniu odpowiedniej formy prawnej prowadzę rejestrację spółki i działalności gospodarczej od A do Z.

Umowa/statut spółki

Oferuję wsparcie w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych i statutów spółek z o.o. Przygotuję regulamin pracy zarządu lub rady nadzorczej, projekty uchwał oraz innych dokumentów.

Startupy

Doradztwo prawne dla firm rozpoczynających swoją działalność, startupów w innowacyjnych branżach. Sprawdzone rozwiązania prawne dla innowacyjnych biznesów.

Umowy

Przygotuję lub przeanalizuję ważne umowy operacyjne z dostawcami, klientami rekomendując zabepieczenia prawne, istotne ryzyka. Aktywnie uczestniczę w procesie negocjacji warunków i zapisów umownych łącząc potrzeby biznesowe i aspekty prawne.

Przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja, akwizycje

Wspieram przedsiębiorców w procesach przekształceń własnościowych i restrukturyzacji biznesu. Wspieram w analizie i przygotowaniu umów NDA (non-disclosure agreement) i w całym procesie akwizycji lub sprzedaży.

Kancelaria prawa gospodarczego
Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.

Aktualności z prawa gospodarczego

  Jak wybrać formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

  Jak wybrać formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?
  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
  Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest ważną decyzją, która może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu tej decyzji:

  Najczęsciej spotykane formy prawne prowadzenia działalności:
  • Działalność jednoosobowa (indywidualna): Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą, gdzie przedsiębiorca odpowiada całością swojego majątku. Jest to dobra opcja dla osób, które chcą prowadzić małą firmę samodzielnie.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): Właściciele (akcjonariusze) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego kapitału. To często wybierana forma dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw.
  • Spółka akcyjna (S.A.): Podobnie jak sp. z o.o., ale bardziej skomplikowana i z reguły stosowana przy większych firmach.
  • Działalność gospodarcza prowadzona przez kilka osób (partnerska, jawna, komandytowa): W tych formach partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy (wspólnicy jawni), lub tylko do wysokości określonego wkładu (spółka komandytowa).

  Odpowiedzialność:
  • Zastanów się, jaką chcesz mieć odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Jeśli zależy Ci na ograniczeniu ryzyka osobistego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne mogą być lepszym wyborem niż działalność jednoosobowa.

  Kapitał zakładowy:
  • Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi wnosić kapitał zakładowy. Zastanów się, ile jesteś w stanie zainwestować w firmę na początku.

  Podatki:
  • Różne formy prawne mogą podlegać różnym zasadom opodatkowania. Przeanalizuj, jakie obciążenia podatkowe będą miały wpływ na Twoją firmę.

  Procedury rejestracyjne i koszty:
  • Sprawdź, jakie formalności trzeba spełnić i ile to kosztuje dla każdej formy prawnej.

  Złożoność zarządzania:
  • Różne formy prawne mają różne wymagania odnośnie struktury zarządzania. Jeśli chcesz utrzymać proste struktury zarządzania, działalność jednoosobowa może być bardziej odpowiednia.

  Cel i plany rozwoju firmy:
  • Zastanów się, jakie są Twoje cele i plany rozwoju firmy w przyszłości. Wybierz formę prawną, która najlepiej pasuje do długoterminowych planów.

  Porada prawna i księgowa:
  • Warto skonsultować się z prawnikiem i księgowym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Specjaliści pomogą dostosować wybór formy prawnej do Twojej sytuacji i planów biznesowych.

  Rejestracja spółki lub działalności gospodarczej - na co zwrócić uwagę?

  Rejestracja spółki lub działalności gospodarczej - na co zwrócić uwagę?
  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
  Rejestracja spółki lub działalności gospodarczej w Polsce to kluczowy krok dla przedsiębiorcy. Poniżej omówiam kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę podczas tego procesu:

  Wybór formy prawnej:
  Zdecyduj, czy chcesz zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółkę akcyjną (S.A.) czy inną formę prawna. Wybór ten wpłynie na wiele aspektów, w tym na odpowiedzialność prawno-finansową przedsiębiorcy.

  Nazwa firmy:
  Sprawdź dostępność wybranej nazwy firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Nazwa spółki może być dowolna, ale warto upewnić się, aby nazwa nie była identyczna lub zbyt podobna do już zarejestrowanych (sąd KRS może się nie zgodzić na rejestrację Spółki o takiej samej nazwie jak już istniejąca w KRS). Warto również upewnić się, że nazwa jest zgodna z przepisami prawa.

  Aby sprawdzić, czy nazwa spółki jest już zarejestrowana wystarczy skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html).

  Siedziba firmy:
  Określ, gdzie będzie miała siedzibę Twoja firma. Jeśli korzystasz z usług biura wirtualnego, upewnij się, że spełnia ono wymagania prawne dotyczące siedziby.

  Statut (dla spółek):
  Przygotuj statut spółki, który określa zasady funkcjonowania firmy, prawa i obowiązki wspólników czy akcjonariuszy, a także sposób podejmowania decyzji.

  Wpłaty kapitałowe (dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością):
  Jeśli zakładasz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, określ wysokość kapitału zakładowego i dokonaj wymaganych wpłat na konto spółki przed rejestracją.

  Dokumenty tożsamości:
  Przygotuj kopie dokumentów tożsamości wszystkich założycieli lub wspólników oraz pełnomocnictwo do reprezentacji firmy (jeśli to konieczne).

  Umowa o prowadzenie biura wirtualnego (jeśli dotyczy):
  Jeśli korzystasz z biura wirtualnego jako siedziby firmy, upewnij się, że masz podpisaną umowę o prowadzenie biura wirtualnego.

  Opłaty rejestracyjne:
  Upewnij się, że dysponujesz środkami na pokrycie opłat rejestracyjnych, które będą pobierane w trakcie procesu rejestracji.

  Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych:
  Wypełnij odpowiednie formularze rejestracyjne (np. CEIDG-1 dla działalności jednoosobowej, KRS dla spółek) i przygotuj wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak umowy, statuty czy dokumenty tożsamości.

  Terminy i procedury:
  Sprawdź bieżące terminy i procedury związane z rejestracją w KRS lub CEIDG. Terminy mogą się różnić w zależności od wybranej formy prawnej.

  Konsultacje z ekspertami:
  Warto skonsultować się z prawnikiem, księgowym czy doradcą podatkowym przed rejestracją, aby uniknąć ewentualnych błędów i upewnić się, że wszystkie kwestie są zgodne z obowiązującym prawem.

  Rejestracja firmy to proces, który może być czasochłonny, ale z odpowiednim przygotowaniem i świadomością wymagań prawnych można go przeprowadzić sprawnie.

  Przekształcenia własnościowe lub restrukturyzacja spółki - na co zwrócić uwagę?

  Przekształcenia własnościowe lub restrukturyzacja spółki - na co zwrócić uwagę?
  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
  Przekształcenia własnościowe i restrukturyzacje spółki to złożone procesy, które wymagają starannego planowania i przestrzegania przepisów prawnych. Poniżej przedstawiam kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu takich operacji:

  Cel restrukturyzacji:
  Określ jasno, dlaczego planujesz przeprowadzić przekształcenia własnościowe lub restrukturyzację. Określ co jest celem? Czy celem jest optymalizacja struktury kosztów, poprawa efektywności operacyjnej, dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych czy coś innego?

  Prawne aspekty restrukturyzacji:
  Znajomość i zrozumienie przepisów prawnych dotyczących restrukturyzacji w Polsce jest kluczowe. W niektórych przypadkach mogą być wymagane zgody akcjonariuszy, a także uzyskanie zgód organów nadzoru, jeżeli spółka jest regulowana przez odpowiednie przepisy.

  Konsultacje z ekspertami:
  Skorzystaj z usług prawnika specjalizującego się w prawie handlowym i restrukturyzacjach oraz doradcy podatkowego. Eksperci pomogą Ci zrozumieć konsekwencje prawne i podatkowe planowanych działań.

  Dbałość o pracowników:
  W przypadku restrukturyzacji, istotne jest zabezpieczenie interesów pracowników. Zgodnie z polskim prawem, istnieją określone procedury dotyczące informowania i konsultowania pracowników w związku z planowanymi zmianami.

  Analiza finansowa:
  Przeprowadź dokładną analizę finansową przed restrukturyzacją. Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia i korzyści, a także określ, jakie będą skutki podatkowe dla spółki i jej właścicieli.

  Komunikacja z interesariuszami:
  Zaplanuj skuteczną komunikację z interesariuszami, w tym z pracownikami, klientami, dostawcami, oraz bankami. Przejrzystość i odpowiednia komunikacja mogą zmniejszyć niepewność i opór wobec zmian.

  Zabezpieczenie kontraktów:
  Zidentyfikuj i ocen ryzyko związane z obowiązującymi kontraktami. W niektórych przypadkach restrukturyzacja może wpływać na zawarte umowy, więc należy zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami.

  Sprawdzenie możliwości finansowania:
  Upewnij się, że masz odpowiednie źródła finansowania dla planowanych działań restrukturyzacyjnych, zwłaszcza jeśli wymagają one inwestycji kapitałowych.

  Rejestracja zmian:
  Po przeprowadzeniu przekształceń własnościowych lub restrukturyzacji, należy zadbać o właściwą rejestrację zmian w odpowiednich organach, takich jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

  Przed przystąpieniem do przekształceń własnościowych lub restrukturyzacji zawsze zaleca się skonsultowanie planów z ekspertami prawnymi i podatkowymi, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów i zapewnić zgodność z obowiązującym prawem.

  Zobacz również:
  Obsługa prawna firm | Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik dla przedsiębiorcy | Obsługa prawna spółek Wrocław
  Obsługa prawna firm we Wrocławiu - ponad 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Kompleksowe doradztwo prawne. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik dla przedsiębiorcy.
  Prawnik prawo pracy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Porady prawne | Kancelaria Prawa Pracy |Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo i porady prawne doświadczonego radcy prawnego - specjalizacja prawo pracy. Reprezentacja sądowa. Wspieram pracodawców i pracowników.
  Prawo własności intelektualnej | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej, w szczególności w ramach prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
  Prawo autorskie i prawa pokrewne| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Prawo własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa własności przemysłowej (w tym ochrona patentów, znaków towarowych) i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Doradztwo ESG / CSRD / ESRS. Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Doradztwo ESG. Wdrożenie wymogów dyrektywy CSRD i standardów ESRS.
  Prawnik e-commerce, IT - kompleksowe wsparcie prawne w branży IT| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy wsparcie prawne dla branży e-commerce i branży IT. Skomplikowane sprawy tłumaczę prostym i zrozumiałym językiem.
  Prawo cywilne i gospodarcze | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla osób fizycznych i firm - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Prawo konkurencji i konsumentów | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa konkurencji i konsumentów dla firm i osób fizycznych - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Audyt prawny (Legal due diligence)| Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Audyt prawny (legal due dilligence) - kompleksowa i skrojona na miarę analiza prawna spółki. Usługa skierowana do akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów.
  Porady Prawne online | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik online | Porady Prawnicze online
  Porady Prawne online – porady doświadczonego radcy prawnego. Szeroki zakres specjalizacji. 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Pliki cookies
  Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

  Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
  Pliki cookies

  Ustawienia plików cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
  Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
  Niezbędne
  Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
  Analityczne pliki cookies
  Disabled
  Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  Reklamowe pliki cookies
  Disabled
  Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.